Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ(ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ)


Έλα, έλα αγοράκι, έλα, έλα κοριτσάκι.Δε μ΄ ακούς ;
Είμαι το φθινόπωρο...


100_2035                  100_2039 100_2040                  100_2042                  100_2045                  100_2047

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΛΕΞΗ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ


                                                                                                                                                                                                                       ΣΝΦΜΥΩΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΥΡΕΝΑ ΣΤΟ ΠΙΣΗΝΑΠΙΜΕΤΟ ΤΟΥ ΚΜΤΡΠΙΑΙΖΝ ΔΕΝ ΠΕΑΙΖΙ ΡΛΟΟ ΜΕ ΤΙ ΣΡΙΕΑ ΕΝΙΑΙ ΤΟΘΟΠΕΜΕΤΕΝΑ ΤΑ ΓΤΑΜΑΜΡΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΞΕΗ ΑΕΚΡΙ ΤΟ ΠΩΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΕΛΕΙΤΥΟ ΓΑΜΡΜΑ ΝΑ ΕΝΙΑΙ ΣΕ ΣΤΩΣΗ ΘΣΕΗ. ΤΑ ΥΛΟΠΙΟΠΑ ΜΡΟΠΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΑΙ ΣΕ ΤΧΙΥΕΑΣ ΘΙΕΕΣΣ ΚΑΙ ΜΡΟΠΕΤΙΕ ΝΑ ΔΑΒΑΙΑΕΣΤΕ ΤΙΣ ΛΙΕΞΕΣ ΧΡΩΙΣ ΠΛΒΗΜΟΡΑ.ΑΤΥΟ ΓΝΙΤΑΕΙ ΓΑΙΤΙ Ο ΑΠΡΩΝΘΟΝΙΣ ΕΚΕΓΛΦΟΑΣ ΔΕΝ ΔΑΕΒΖΙΑΙ ΓΑΜΡΜΑ ΓΑΜΡΜΑ ΚΘΑΕ ΛΞΕΗ ΑΛΛΑ ΤΗ ΛΞΕΗ ΣΑΝ ΣΝΥΛΟΟ.        ΑΤΙΠΤΣΥΕΥΟ Ε?